міжнародна співпраця в галузі та її значення в розвитку науково-технічних та торгівельно-економічних звязків

міжнародна співпраця в галузі та її значення в розвитку науково-технічних та торгівельно-економічних звязків


Теоритичні основи міжнародної економічної інтеграції в умовах розвитку торгівельно-економічних відносин між країнами. O. Zayats, postgraduate student, assistant of department of international business and managerment  Проблеми економічної інтеграції, розвитку взаємовигідних зв’язків з країнами світу, входження в міжнародні економічні відносини, пошук свого місця у вирішенні життєво важливих проблем світового розвитку – це надзвичайно актуальні проблеми, які слід враховувати будь-якій країні, розробляючи та реалізовуючи свою зовнішньоекономічну політику. Аналіз останніх досліджень та публікацій.


Міжнародне науково-технічну співпрацю одне з динамічно та розвитку напрямів зовнішньоекономічної діяльності, що містить спільну розробку науково-технічних проблем, обмін науковим результатам і виробничим досвідом, спільну підготовку кваліфікованих кадрів. Сфера міжнародне науково-технічну співпрацю охоплює широкий, спектр проблем, починаючи з фундаментальних досліджень, і закінчуючи рішенням практичних завдань освоєння надр Землі, Світового океану, космосу.


Суть і значення міжнародних зв'язків. Міжнародні (зовнішні) зв'язки - це взаємообмін однієї країни з іншими країнами світу енергією, інформацією та іншими продуктами економічної діяльності. До міжнародних зв'язків відносять також всі види співпраці (політичної, економічної тощо) і особисті контакти громадян.  економічні відносини сприяють зростанню національного доходу , прискореному розвитку науково-технічного прогресу, підвищенню рівня житія населення. Також вони істотно впливають на загальну атмосферу довіри між країнами, на зміцнення їх партнерських відносин та взаєморозуміння і добросусідства.


кандидата економічних наук М.І.Барановської Затверджено.  Сучасне значення міжнародної торгівлі. 1.4. Україна в системі світоторговельних зв’язків Глава 2. Міжнародна торгівля та економічний розвиток. 2.1. Визначальні чинники сприяння економічному розвитку та міжнародній торгівлі 2.2. Роль міжнародної торгівлі в економічному розвитку РОЗДІЛ ІІ. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ Глава 3. Класичні теорії міжнародної торгівлі 3.1. Теорія меркантилізму 3.2. Теорія абсолютних переваг 3.3. Теорія порівняльних переваг 3.4. Теорія відносної забезпеченості країн факторами виробництва та її тестування В. Леонтьєвим Глава 4. Стандартна модель міжнародної торгівлі.


Проблеми розвитку зовнішньоекономічних зв`язків.  Міжнародна торгівля є формою зв'язку між товаровиробниками різних країн, виникає на основі міжнародного поділу праці, і виражає їхню взаємну економічну залежність. У літературі часто дається наступне визначення: "Міжнародна торгівля являє собою процес купівлі і продажу, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах".  Проте актуальність розвитку цих відносин не зменшить значення розвитку економічних зв'язків з іншими країнами світу.


10. Міжнародні економічні зв'язки. Зовнішньоекономічні зв’язки — це система господарських і торгово-економічних відносин між країнами світу.  В останній час сформувалися нові фінансові центри світового значення в Південно-Західній Азії («нафтодоларові»країни) і Східній Азії («чотири дракони»).  До міжнародних науково-технічних зв’язків належить обмін науково-технічною інформацією, технічними, комерційними і виробничими знаннями і досвідом («ноу-хау»), торгівля патентами, ліцензіями; обмін новітньою технологією; підготовка спеціалістів за рубежем, а також здійснення спільних наукових розробок і проектів (наприклад, у сфері дослідження космосу, охорони навколишнього середовища, охорони здоров’я).


Поняття "міжнародні економічні зв'язки" ширше, ніж поняття "міжнародна торгівля". Перше охоплює також товарну торгівлю, інвестиції, міграцію робочої сили, науково-технічне співробітництво, міжнародний туризм тощо.  У міжнародній торгівлі велике значення має справедливе, рівноправне співробітництво, коли торговельні відносини не використовуються як засіб політичного тиску. Такі зовнішні економічні зв'язки утвердилися в Європейському Союзі.  Така форма міжнародних економічних відносин реалізується двома шляхами - безпосередніми вкладами в розвиток конкретних підприємств і наданням позик.  Спорт нині став важливою галуззю світової економіки, в яку вкладається величезна кількість грошей.


Новий (неоколоніальний) період розвитку всесвітніх економічних зв'язків. Світогосподарські зв'язки в найновіший період. Зростання єдності світового господарства. Сучасні проблеми розвитку МЕВ.  Міжнародні науково-технічні відносини. В рамках теми розглядається: Передумови науково-технічного співробітництва (НТС). НТС як форма МЕВ. Традиційні і нові форми НТС країн світу.

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

мамо матусю ти моя рідненька

кредит від приватбанку на картку

купить lіdа старый состав